Onze aanpak

Voor kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) die veel intensieve begeleiding nodig hebben om vaardigheden te leren, bieden wij de dagbehandeling in een specialistische en individuele 1 op 1 begeleiding.

Daar is onze inrichting van de kamers en de begeleiding van uw kind op afgestemd. De inrichting is bijvoorbeeld extra rustig, “huiskamergevoel”, foto’s of pictogrammen ondersteunen de begeleiding van uw kind.
Wij gaan uit van de behoeften van uw kind en stemmen daar het aanbod op af en zorgen voor een fijne en veilige omgeving met 1 op 1 begeleiding, snoezelruimte, tuin, speelruimte en een eigen kamer waar uw kind 100% aandacht en hulp ontvangt.

Onze antwoorden op (wellicht) uw vragen:

 • Een eerste kennismaking en intake geven u een beeld van onze locatie, medewerkers en de sfeer.
 • Bij het aangaan van een overeenkomst met u worden alle stappen doorlopen, een huisbezoek maakt onderdeel uit van onze aanpak om u en uw huissituatie te begrijpen en de juiste zorg te kunnen bieden aan uw kind.

 • Wij gaan altijd uit van de behoefte van uw kind en de mogelijkheden van uw kind;
 • Wij geloven sterk in het kind en zijn/haar mogelijkheden.

 • Elk kind is uniek en wij geloven in die kracht en bieden een aanpak die geheel gericht is op uw kind en zijn/haar behoeften en mogelijkheden.

 • Omdat wij altijd uitgaan van het kind en geloven in de kracht van het kind is er na een eerste 6 maanden behandeling een beeld te schetsen van de verwachtingen;
 • Elke dag rapporteren wij op basis van een dagverslag over uw kind en het aanbod van die dag en de vorderingen;
 • Wekelijks ontvangt u een overzicht van die week die u thuis rustig kunt bekijken;
 • De kleinschalige aanpak zorgt voor betrokkenheid en effectiviteit en met name de 1 op 1 begeleiding zorgt voor een goed beeld van de verwachte vorderingen.

 • Zoals gesteld geloven wij in het kind en diens mogelijkheden;
 • Wij kijken naar wat hij/zij kan en niet naar wat hij/zij niet kan;
 • Ons uitgangspunt is altijd het kind en het centraal zetten van uw kind.

 • Onze stichting beschikt over o.a. een klachtenbeleid, professionele samenwerkingen en kwaliteitsnormen.

 • U krijgt een vast aanspreekpunt;
 • U maakt vooraf kennis met de begeleider/begeleidster van uw kind.