Wie zijn wij

De Stichting met kleine stapjes is een specialistische (kleinschalige) dagopvang en dagbesteding met individuele begeleiding voor kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen binnen het Autisme Spectrum (ASS).

Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden / handelingen, toezicht en interventies op­ en het aansturen/corrigeren van gedrag ten gevolge van een stoornis. Ook kan het gaan om oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid. Toezicht kan onderdeel zijn van de begeleiding als er sprake is van de noodzaak tot direct ingrijpen

Onze medewerkers bieden hulp vanuit onze locatie en zijn goed gekwalificeerde, gemotiveerde en betrokken professionals. Onze medewerkers werken samen met u en voor uw kind. Ze zoeken samen met u en uw kind naar de best mogelijke oplossing. Hier staat altijd centraal: de behoefte van uw kind en de mogelijkheden van uw kind.

Missie:

Een plek creëren waar kinderen met Autisme zich thuis voelen. Dat zij in een vertrouwde omgeving verschillende vaardigheden kunnen aanleren die hen helpt in het dagelijks leven. Dit kunnen verschillende vaardigheden zijn zoals: herkennen van producten maar ook communicatievaardigheden. In een schoolse omgeving kunnen deze kinderen de verschillende vaardigheden aanleren. Door middel van één op één begeleiding krijgen de kinderen voldoende aandacht en structuur om deze vaardigheden goed aan te leren. Door veel herhaling leren de kinderen de vaardigheden goed aan en kunnen zij het uiteindelijk zonder hulp. Elk kind krijgt begeleiding op maat zodat het kind wordt uitgedaagd op zijn of haar manier. Door de juiste uitdagingen te creëren voor het kind wordt het niet overvraagd en gaat het kind groeien naar zijn persoonlijke doelen.

Visie:

Door positiviteit zullen de kinderen groeien en maken zij kleine stapjes naar een groter doel. Door middel van één op één begeleiding en voldoende enthousiasme en betrokkenheid willen wij een unieke plek creëren voor deze kinderen. Waar zij zichzelf mogen zijn en hun creativiteit en fantasie kwijt kunnen. Samen met ouders/verzorgers willen wij de zorg en onderwijs bieden die deze kinderen nodig hebben, door samen te werken aan de ontwikkeling van het kind. Doordat deze kinderen steeds meer verschillende vaardigheden aanleren maakt het dagelijks leven voor hen steeds makkelijker. De kinderen worden steeds meer zelfstandiger en kunnen beter aangeven wat zij wel of juist niet willen.